Kurser

  • Basal kroppskännedomsträning
  • Mindfulness
  • Stresshantering
  • Qi Gong
  • Sömn
  • Tinnitus
Tårtkalas efter namnbytet december 2013 Tårtkalas efter namnbytet december 2013

Fysioterapeut – nytt namn på yrket sjukgymnaster 1 januari 2014

Sveriges riksdag tog den 17 december beslut om att fysioterapeut blir ny skyddad titel för sjukgymnaster från 1 januari 2014.

Det här innebär beslutet i korthet
• Fysioterapeut blir ny benämning på sjukgymnasternas yrkeskår.
• Fysioterapeut som titel skyddas i patientsäkerhetslagen.
• Sjukgymnastexamen kommer att byta namn till fysioterapeutexamen.
• Titeln sjukgymnast förblir skyddad yrkestitel så länge som det finns sjukgymnaster verksamma som väljer att behålla titeln sjukgymnast
Läs mera på: http://www.sjukgymnastforbundet.se/Professionsutveckling/Om-professionen/Fysioterapeut