Behandlingar

Ergonomi

Arbetsplatsbesök/bedömningar med åtgärdsförslag avseende fysisk belastning kopplad till enskild anställd eller hel arbetsgrupp/avdelning.

Kognitiv beteendeterapi

För Dig med långvarig smärta, sömnsvårigheter, tinnitus, ångestproblematik.

Sjukgymnastisk diagnostik och behandling

För Dig med smärttillstånd i muskler, leder, skelett.

Funktionell träning

Utifrån Ditt behov och Din målsättning.